Onze missie

Wij zijn een christelijke jeugdvereniging gericht op jongeren van 0 tot 30 jaar uit Pinksterkerken in Vlaanderen en Brussel. Wij bouwen mee aan een warmere samenleving door jongeren uit te dagen om christelijke basiswaarden na te leven, zichzelf te ontplooien en de ander lief te hebben als zichzelf.

 

PJV veel mooie mensen één vereniging

Onze visie

Onder evangelische basiswaarden verstaan wij

Wij bekijken elke mens als een unieke persoon en waardevol in zichzelf.
Wij geloven dat mensen worden wie ze zijn door liefde, vriendschap en relaties.
Wij willen met iedereen omgaan vanuit aanvaarding, verdraagzaamheid en respect.
Wij geloven in Christus en zien de Bijbel als stevige basis voor zingeving,
opbouw van identiteit en als richtsnoer voor het dagelijkse leven.
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Wij willen de schepping respecteren en zorgvuldig omgaan met de natuur.

 

Wij willen jongeren helpen zichzelf te ontplooien door

Activiteiten te organiseren die jongeren aanspreken, tof vinden en waarin ze zich kunnen uitleven.
Activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de jongeren zowel op
fysiek, cognitief, socio-emotioneel als godsdienstig-ethisch vlak.
Coaching en vorming.
Jongeren te betrekken en inspraak te geven in de werking.

Wij willen meebouwen aan een warmere samenleving door

Onze activiteiten open te stellen voor alle jongeren ongeacht afkomst en overtuiging.
Op te komen voor de zwakkeren.
De generaties bij elkaar te brengen.
Te werken aan maatschappelijke bewustwording.
Jongeren te ondersteunen in hun betrokkenheid bij de samenleving.
Samenwerking met andere organisaties (jeugdbewegingen, geloofsgemeenschappen, actiegroepen, enz.).

Wij willen onze missie uitbouwen door

Organisatie van kampen, weekenden, dagen en avonden.
Het inrichten van vormingsactiviteiten.
Het optimaliseren van PR en kantoorwerking als ondersteuning van het jongerenwerk.
Samenwerking en uitwisseling met andere organisaties.
Steeds na te gaan of we doelgericht en klantgericht bezig zijn (structureel inbouwen van evaluatie).
Netwerking en uitbouwen van lokale afdelingen en provinciale contactpersonen.