Organisatie

Naam: Pinkster Jongeren Vlaanderen

Adres: Stationsstraat 21, 1840 Londerzeel

Telefoon: 052/31.08.75

Email: secretariaat@pjv.be

Missie: Wij zijn een christelijke jeugdvereniging gericht op jongeren van 3 tot 30 jaar uit Pinksterkerken in Vlaanderen en Brussel. Wij bouwen mee aan een warmere samenleving door jongeren uit te dagen om christelijke basiswaarden na te leven, zichzelf te ontplooien en de ander lief te hebben als zichzelf.

Statuut: Pinkster Jongeren Vlaanderen is een VZW – vereniging zonder winstoogmerk

 

lightstock_37454_xsmall_troostmichael

Verzekeringen

Alle vrijwilligers van PJV vallen onder de bescherming van een verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbescherming.

Deze verzekering werd door de vereniging afgesloten bij:

Ethias Prins-Bisschopsingel 73 3500 Hasselt

Indien er zich iets voordoet tijdens de uitoefening van uw mandaat als vrijwilliger, hetzij op een activiteit van PJV, hetzij in een lokale afdeling, gelieve dit zo snel mogelijk te melden bij het PJV secretariaat.

Het secretariaat brengt dan de procedure op gang om het ongeval bij de verzekeringen aan te geven. Let wel: de eerste aangifte moet uiterlijk binnen de 8 werkdagen na het ongeval bij Ethias zijn.

Onkostenvergoeding

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken en mits goedkeuring van de verantwoordelijke (kampleider, werkgroepvoorzitter, bestuurder, personeelslid) van Pinkster Jongeren Vlaanderen vzw.

Geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger

Pinkster Jongeren Vlaanderen verwacht van haar vrijwilligers dat zij de wet op de privacy respecteren,
namelijk artikel 458 van het strafwetboek.

Meldpunt van PJV

Het meldpunt van PJV is binnen het geheel van de vereniging het aanspreekpunt bij uitstek voor alle vrijwilligers en deelnemers om pastorale situaties te melden. Wanneer je binnen PJV geconfronteerd wordt met een pastorale situatie waarvan je denkt dat deze moet gemeld worden, dan mag je een e-mail sturen naar meldpunt(at)pjv.be, waarna iemand van onze werkgroep pastoraat contact met je zal opnemen. Een e-mail verstuurd naar het meldpunt zal enkel en alleen bij de personen van de werkgroep pastoraat terecht komen.