Het collectief » Categorie » Vorming

God van generaties

Op de terugweg van een doktersbezoek reden we voorbij een Tesla garage. Mijn negenjarige zoon liet zijn ongenoegen merken over onze eigen autokeuze. Een dieselauto, wat een foute CO² producerende keuze! Toen ik in mijn verdediging de kostprijs van elektrische auto’s aanhaalde, keek hij me gekwetst aan en zei: "En wat dan met mijn kinderen en kleinkinderen mama?" Die moeten toch ook nog een wereld hebben om in te leven?

Die opmerking is me bijgebleven. Wat met mijn kinderen en kleinkinderen? Wat ook de gevolgen zullen zijn van de klimaatdebatten, ik ben dankbaar dat mijn kinderen leren denken aan de generaties die na hen komen.

In Exodus 3 vraagt Mozes aan God wie het is die hem uitzendt. God antwoord: "Zeg 'Ik Ben' heeft mij gestuurd." Ja, zeg hun: "de Here, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die heeft mij naar jullie toegestuurd."

God wordt ook wel de God van Abraham, Isaak en Jakob genoemd. Hij is de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zowel gezamenlijk als individueel. We zijn voor God niet het zoveelste gezicht in de grote massa van generaties die op de aarde passeren. We mogen als individu God persoonlijk kennen. Ik hou ervan hoe Hosea het zoeken naar God omschrijft als het jagen naar God. We mogen er naar jagen Hem zelf te kennen. (Hosea 6:3) En God laat zich vinden, door iedereen persoonlijk.

Maar God noemt zichzelf ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’, niet de God van deze stamvaders apart maar van hen samen. En wanneer we de individuele verhalen van deze drie mannen samen leggen, krijgen we een rijker beeld van wie God is. In de verhalen van verschillende generaties schuilt een rijkdom aan kennis over onze God.

Deze schat, verscholen in de verhalen van generaties, vinden we niet enkel in de Bijbel. We vinden deze ook in onze eigen kerken en gemeenten. Hoewel ik me bewust ben van de uitdaging die het samenleven van verschillende generaties met zich meebrengt, ben ik er van overtuigd dat er ook een rijkdom te vinden is. Er is een rijkdom in elke generatie voor de andere generatie, die deze uitdagingen ver overstijgt. De generatiekloof, het verschil in opvattingen en levenswijze tussen mensen van verschillende generaties, is reeël. De snelheid waarmee onze wereld verandert, maakt de verschillen groot. Waar verschillen een kloof brengen tussen leeftijdsgroepen hebben we God, de common ground van generaties binnen onze kerken en gemeenten. Het is God die de generaties met elkaar verbindt. Hij is immuun voor de veranderingen in de tijd. Zoals in de Hebreeën brief staat: "Hij blijft dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid." Hij is de vaste grond van elke generatie.

Later herinnert Mozes het volk van Israël hieraan: "Zorg ervoor dat u nooit vergeet wat God voor u heeft gedaan en waarvan u getuige was. Laten zijn wonderen een diepe en blijvende invloed op uw leven hebben. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de machtige wonderen die Hij deed." (Deuteronomium 4:9-10) Een generatiekloof spreekt van afstand, verwijdering en verschil, maar God brengt generaties bij elkaar. Jouw verhaal met God is wat je verbindt met zowel de vorige generatie als volgende generatie.

Op een zaterdag in april reed ik, nog steeds niet in een Tesla, naar de PJV hoofdanimatorcursus. Dat is een vorming voor leiders in eindverantwoordelijkheid. De deelnemers kregen de volgende opdracht: "Bedenk wat voor leider je wil zijn en vul de zin in: Ik wil een … leider zijn." Er werden eigenschappen genoemd als betrouwbaar, liefdevol, geestelijk sterk... Hierna werd hen gevraagd een dagelijkse of wekelijkse handeling te koppelen aan de gekozen eigenschap. Een haalbare handeling die ze zichzelf eigen kunnen maken in de komende tijd. Je wordt namelijk niet na één kamp of na één cursus de leider die je wil zijn. Groei zit juist in kleine stappen die ver gaan.

Deze oefening kunnen we ook toepassen op de generaties in kerken. Wat voor iemand wil ik zijn voor zowel de vorige als de volgende generatie? Welke handeling, gewoonte of houding kan ik mezelf aanleren waardoor ik hier beter in word? Generaties komen niet samen na één bijzonder moment, maar wanneer ze kiezen om kleine stappen naar elkaar toe te nemen. Wanneer de gemeenschappelijke grond in elkaar wordt ontdekt en God in elkaar wordt gezien, worden de verschillen minder belangrijk. We ontdekken dan samen met alle heiligen hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van Gods liefde. (Efeziërs 3:18)

De quote ‘Be who you needed when you were younger’ is voor mij een motto geworden. Wat mooi dat we een rol mogen spelen in het verhaal van de komende generaties. Het is mijn gebed dat de generaties na ons verder mogen gaan dan wij ooit zijn geweest, dat ze God beter leren kennen dan wij ooit hebben gedaan, dat ze God mogen zien bewegen in hun generatie meer dan wij ooit zullen zien.

Overtuigd van de waarde van generaties binnen de kerken wil PJV inzetten op het kinder-, tiener- en jeugdwerk van Vlaamse kerken. Het is daar dat op wekelijkse basis in een klasje of ruimte God wordt doorgegeven van generatie op generatie. De ware generatiehelden zijn de leiders die telkens weer opnieuw manieren bedenken om God dichtbij de jeugd te brengen.

De Here is goed voor ons, Zijn goedheid reikt tot in eeuwigheid. Hij blijft trouw van generatie op generatie. (Psalm 100:4)

Janny


Wat doe jij met je tijd?

Ilja Visee, man van Ellen Belis en vader van 3 schatten van kinderen, Lore, Jelisa en Daan. Drie opgroeiende kinderen in huis is altijd leven in de brouwerij. Van school, naar ballet; van de kerk naar de scouts; snel eten om op tijd bij het koor te zijn; van de zwemles naar verjaardagsfeestjes,…
Als ouders is het soms kunst- en vliegwerk om de dagen rond te krijgen.
Daarnaast bouw ik de mannenbeweging de 4de musketier mee uit in België, geef ik vormingen in kerken, coach jongeren in de verschillende levensfasen en ben ik actief in onze eigen kerk.
Soms voel ik me net als een acrobaat in het circus die zijn uiterste best doet om alle bordjes hoog te houden.

Ik wil jullie meenemen in een principe dat ik jaren geleden heb geleerd en dat ik nog dagelijks
probeer toe te passen in het drukke leven van een jong gezin.
De tijdsmatrix van S. Covey (uit 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap'), een persoonlijk
management principe dat me helpt om mijn aandacht en mijn tijd op een goede manier in te delen.

Covey deelt je tijdsinvesteringen op in vier kwadranten, verdeeld over twee assen. Wat is belangrijk? Wat dan weer niet? Wat is dringend en wat kan nog even wachten? Als jij de oefening maakt en je bekijkt je weekplanning dan kan je jouw bezigheden onderverdelen in de verschillende kwadranten.
Dit kan je omzetten naar een bepaald percentage, wat dan een mooi overzicht geeft van waar jij je meeste tijd in investeert.
Dan heb je bijvoorbeeld 40u werk of school per week en 60u ontspanning/privé per week. De rest van de uren lig je te slapen.

Hoe ziet je werk/school tijdsverdeling er uit? Hoe ziet je privé tijdsverdeling er uit?
Elk kwadrant heeft zijn eigenschappen en vertaalt zich ook in resultaten.
Als je hoog scoort in kwadrant 1, dan zal dit vroeg of laat resulteren in stress, overspannenheid, en het blussen van brandjes. Je bent continue bezig met een korte termijn visie en je richt je leven ook zo in. Mensen die te lang en te veel in kwadrant 1 blijven hangen, schieten vroeg of laat door naar kwadrant 4. Als de druk te lang te hoog is geweest, dan knapt de veer. Je vindt dat je nu ook recht hebt op tijd voor jezelf en voor je het weet lig je een hele dag te bingewatchen met een grote zak chips en een twee liter fles cola. De wereld kan je gestolen worden, dit heb jij nu echt verdient.

Wie weet ben je iemand die vooral in kwadrant 3 actief is, steeds in de weer voor anderen ten koste van je eigen tijd. De resultaten hiervan zijn ook gericht op de korte termijn. Je raakt maar niet toe aan je werk. De reputatie van een kameleon, in een slachtofferrol kruipen, oppervlakkige relaties omdat je agenda continue door anderen bepaald wordt. Kortom, het lukt je maar niet om nee te zeggen tegen de anderen, wat maakt dat het steeds ten koste van jezelf gaat.

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk van je tijd te investeren in kwadrant 2. Dat is het kwadrant waar je het effectiefste bent, waar je tot visie en tot ontplooiing komt. Daar ervaar je een gezond evenwicht, waarbij je de controle behoudt en intentioneel met je relaties omgaat. Hier bouw je aan een goede balans in je leven waarbij je leert om op de langere termijn te plannen, te investeren in diepgaande vriendschappen en je voldoening krijgt uit hetgeen je doet, zowel in werk/school als in je privéleven.
Probeer voor jezelf de oefening eens te maken. Kijk zelf in welk kwadrant jij het actiefst bent en ik daag je uit om te gaan streven naar kwadrant 2. Waar je activiteiten niet dringend zijn, maar wel heel erg belangrijk.

Wil je meer horen over dit onderwerp? Klik hier voor meer info over de vorming 'Coachend Leiderschap' van Ilja Visee!

auteur

Ilja


Animatorcursus

Animatorcursus is dé mogelijkheid om de eerste stappen in leiderschapsland te zetten! In een pakket van 50 lesuren, leren we jou de knepen van het vak. De cursus is zowel theoretisch als praktisch gericht. Geen nood, we zetten jullie niet heel de tijd op een stoeltje! Uit ervaring leert men, daarom zullen de interactieve lessen door experts binnen het jeugdwerk worden gegeven.

Onderwerpen als begeleiden van jongeren, doelstellingen, teambuilding, zelfevaluatie en veiligheid zullen om je oren vliegen. De lesgevers leren jullie hier handen en voeten aan te geven! Na de lessen zal je een stage moeten lopen om te tonen dat je alles onder de knie hebt. Bij een geslaagde stage van 50 uren ontvangen jullie een het attest ‘animator in het jeugdwerk’ erkend door de Vlaamse Overheid.

Zaterdagen: 12 oktober
Midweek: 28 oktober tot 1 november

Basisteam

Carin

Titia

Karen

Thierry

Peter


Deel artikel