Het collectief

God van generaties

Op de terugweg van een doktersbezoek reden we voorbij een Tesla garage. Mijn negenjarige zoon liet zijn ongenoegen merken over onze eigen autokeuze. Een dieselauto, wat een foute CO² producerende keuze! Toen ik in mijn verdediging de kostprijs van elektrische auto’s aanhaalde, keek hij me gekwetst aan en zei: "En wat dan met mijn kinderen en kleinkinderen mama?" Die moeten toch ook nog een wereld hebben om in te leven?

Die opmerking is me bijgebleven. Wat met mijn kinderen en kleinkinderen? Wat ook de gevolgen zullen zijn van de klimaatdebatten, ik ben dankbaar dat mijn kinderen leren denken aan de generaties die na hen komen.

In Exodus 3 vraagt Mozes aan God wie het is die hem uitzendt. God antwoord: "Zeg 'Ik Ben' heeft mij gestuurd." Ja, zeg hun: "de Here, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die heeft mij naar jullie toegestuurd."

God wordt ook wel de God van Abraham, Isaak en Jakob genoemd. Hij is de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zowel gezamenlijk als individueel. We zijn voor God niet het zoveelste gezicht in de grote massa van generaties die op de aarde passeren. We mogen als individu God persoonlijk kennen. Ik hou ervan hoe Hosea het zoeken naar God omschrijft als het jagen naar God. We mogen er naar jagen Hem zelf te kennen. (Hosea 6:3) En God laat zich vinden, door iedereen persoonlijk.

Maar God noemt zichzelf ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’, niet de God van deze stamvaders apart maar van hen samen. En wanneer we de individuele verhalen van deze drie mannen samen leggen, krijgen we een rijker beeld van wie God is. In de verhalen van verschillende generaties schuilt een rijkdom aan kennis over onze God.

Deze schat, verscholen in de verhalen van generaties, vinden we niet enkel in de Bijbel. We vinden deze ook in onze eigen kerken en gemeenten. Hoewel ik me bewust ben van de uitdaging die het samenleven van verschillende generaties met zich meebrengt, ben ik er van overtuigd dat er ook een rijkdom te vinden is. Er is een rijkdom in elke generatie voor de andere generatie, die deze uitdagingen ver overstijgt. De generatiekloof, het verschil in opvattingen en levenswijze tussen mensen van verschillende generaties, is reeël. De snelheid waarmee onze wereld verandert, maakt de verschillen groot. Waar verschillen een kloof brengen tussen leeftijdsgroepen hebben we God, de common ground van generaties binnen onze kerken en gemeenten. Het is God die de generaties met elkaar verbindt. Hij is immuun voor de veranderingen in de tijd. Zoals in de Hebreeën brief staat: "Hij blijft dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid." Hij is de vaste grond van elke generatie.

Later herinnert Mozes het volk van Israël hieraan: "Zorg ervoor dat u nooit vergeet wat God voor u heeft gedaan en waarvan u getuige was. Laten zijn wonderen een diepe en blijvende invloed op uw leven hebben. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de machtige wonderen die Hij deed." (Deuteronomium 4:9-10) Een generatiekloof spreekt van afstand, verwijdering en verschil, maar God brengt generaties bij elkaar. Jouw verhaal met God is wat je verbindt met zowel de vorige generatie als volgende generatie.

Op een zaterdag in april reed ik, nog steeds niet in een Tesla, naar de PJV hoofdanimatorcursus. Dat is een vorming voor leiders in eindverantwoordelijkheid. De deelnemers kregen de volgende opdracht: "Bedenk wat voor leider je wil zijn en vul de zin in: Ik wil een … leider zijn." Er werden eigenschappen genoemd als betrouwbaar, liefdevol, geestelijk sterk... Hierna werd hen gevraagd een dagelijkse of wekelijkse handeling te koppelen aan de gekozen eigenschap. Een haalbare handeling die ze zichzelf eigen kunnen maken in de komende tijd. Je wordt namelijk niet na één kamp of na één cursus de leider die je wil zijn. Groei zit juist in kleine stappen die ver gaan.

Deze oefening kunnen we ook toepassen op de generaties in kerken. Wat voor iemand wil ik zijn voor zowel de vorige als de volgende generatie? Welke handeling, gewoonte of houding kan ik mezelf aanleren waardoor ik hier beter in word? Generaties komen niet samen na één bijzonder moment, maar wanneer ze kiezen om kleine stappen naar elkaar toe te nemen. Wanneer de gemeenschappelijke grond in elkaar wordt ontdekt en God in elkaar wordt gezien, worden de verschillen minder belangrijk. We ontdekken dan samen met alle heiligen hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van Gods liefde. (Efeziërs 3:18)

De quote ‘Be who you needed when you were younger’ is voor mij een motto geworden. Wat mooi dat we een rol mogen spelen in het verhaal van de komende generaties. Het is mijn gebed dat de generaties na ons verder mogen gaan dan wij ooit zijn geweest, dat ze God beter leren kennen dan wij ooit hebben gedaan, dat ze God mogen zien bewegen in hun generatie meer dan wij ooit zullen zien.

Overtuigd van de waarde van generaties binnen de kerken wil PJV inzetten op het kinder-, tiener- en jeugdwerk van Vlaamse kerken. Het is daar dat op wekelijkse basis in een klasje of ruimte God wordt doorgegeven van generatie op generatie. De ware generatiehelden zijn de leiders die telkens weer opnieuw manieren bedenken om God dichtbij de jeugd te brengen.

De Here is goed voor ons, Zijn goedheid reikt tot in eeuwigheid. Hij blijft trouw van generatie op generatie. (Psalm 100:4)

Janny


Deel artikel